» Utylizacja aut przez z這mowanie 
- Z這mowanie samochod闚
- Z這mowanie w霩k闚 wid這wych
- Z這mowanie ci鉚nik闚 rolniczych
- Z這mowanie sprz皻u budowlanego

 
     
 
   
 
 » Utylizacja aut przez z這mowanie  » Z這mowanie samochod闚

Obowi頊ki prowadz鉍ych stacje demonta簑  1. Zapewnia bezpieczne dla rodowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstaj鉍ych z nich odpadów.

  2. Przyj寞 ka盥y pojazd wycofany z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne.

  3. Przyjmuj鉍 pojazd wycofany z eksploatacji, który jest kompletny, obowi頊any jest do:

  4. uniewa積ienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, je瞠li by豉 wydana, oraz tablic rejestracyjnych,

  5. wydania zawiadczenia o demonta簑 pojazdu (w 3 egz., 1 egz. w ci鉚u 7 do organu rejestruj鉍ego).

  6. W przypadku przyjmowania pojazdu, który nie spe軟ia warunków kompletnoci, stacja demonta簑 jest zobowi頊ana do wydania zawiadczenia o przyj璚iu niekompletnego pojazdu.

  7. rowadzi ewidencj zawiadcze o demonta簑 pojazdu oraz zawiadcze  o przyj璚iu niekompletnego pojazdu, wydanych przez niego i przez punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarta zosta豉 umowa.

  8. Obowi頊any jest osi鉚a poziom odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokoci odpowiednio 95 % i 85 % masy pojazdów przyj皻ych do jego stacji demonta簑 rocznie.

  9. Musi sporz鉅za roczne sprawozdanie zawieraj鉍ego informacje stosownie do wymogów ustawy.

  10. Obowi頊any jest w terminie 14 dni z這篡 w豉ciwemu wojewodzie zawiadomienie o zako鎍zeniu dzia豉lnoci stacji demonta簑. 


Prawa prowadz鉍ych stacje demonta簑


Przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji mo瞠 by pobrana op豉ta od w豉ciciela pojazdu. Nie pobiera si op豉ty, je瞠li 章cznie s spe軟ione nast瘼uj鉍e warunki:


a)pojazd jest zarejestrowany na terytorium kraju, zgodnie  z odr瑿nymi przepisami;


b)pojazd wycofany z eksploatacji:


jest kompletny,


nie zawiera innych odpadów, które nie pochodz z danego pojazdu.


 


Za pojazd kompletny uwa瘸 si pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy i jego masa jest nie mniejsza ni 90 % masy pojazdu. W przypadku przyjmowania od w豉ciciela niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji op豉ta, nie mo瞠 przekracza wysokoci 10 z za 1 kg brakuj鉍ej masy pojazdu.


Prowadz鉍y stacj mo瞠 odmówi przyj璚ia niekompletnego pojazdu, je瞠li w豉ciciel pojazdu odmawia uiszczenia op豉ty.


 


Obowi頊ki firm prowadz鉍ych punkty zbierania pojazdów


1.Obowi頊any jest zapewni bezpieczne dla rodowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.


2.Musi dysponowa umow z stacj demonta簑, dotycz鉍ej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.


3.Obowi頊any do przyj璚ia ka盥ego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu.


4.Wydaje zawiadczenie o demonta簑 pojazdu lub zawiadczenie o przyj璚iu niekompletnego pojazdu, w czterech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje w豉ciciel pojazdu, drugi i trzeci s przekazywane w terminie 7 dni  do przedsi瑿iorcy prowadz鉍ego stacj demonta簑, w którego imieniu zawiadczenie zosta這 wydane.


5.Zobowi頊any jest w terminie 14 dni z這篡 w豉ciwemu starocie zawiadomienie o zako鎍zeniu dzia豉lnoci w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwi頊aniu lub wygani璚iu umowy z stacj demonta簑.


  
     
   
 
licznik odwiedzin - 806957        | mapa strony | © 2009-2011 Utworzono w systemie darmowe strony TopCMS